Välkommen till Forsgårds gamla kvarn/mölla i Saxtorp

Här bedriver vi en mindre uppfödning av Tyroler-Haflinger under stuterinamnet Saxåns Haflingerhästar.

På Forsgård låg Saxtorps gamla kvarn. Här fanns från början både lantbruk, vattenmölla, vindmölla och tegelbruk. Första gången man nämner Forsgårds kvarn i skrift är år 1461. Tegelbruket drevs fram till ca. 1920 och vattenkvarnen till 1940-talet. Vindmöllan såldes och flyttades till Båstad Golfklubb 1931.

Saxån rinner genom trädgården och kvarndammen finns bevarad med vattenfall och laxtrappa. Det är i den gamla kvarndelen som hästarna bor med utsikt över dammen. Sommaren 2013 genomfördes en större restaurering av fallen för att underlätta för fisken och den fridlysta musslan.

 

www.haflinger.nu & www.haflingerhastar.se